Zonnige primeur voor Hilversum

De verbouwing van de Bethlehemkerk in 2015 is aangegrepen om het kerkdak geschikt te maken voor plaatsing van zonnepanelen. Daarmee heeft de Protestantse gemeente Hilversum, eigenaar van de kerk, een primeur. Het is het eerste dak in Hilversum dat stroom gaat leveren voor collectief gebruik. Vele zullen er nog volgen.

In februari zijn er circa 100 zonnepanelen op het dak geplaatst. De belangstelling is groot: mede door de inzet van buurtinitiatief HeiKracht had alle stroom al snel een bestemming. Vanaf maart stroomt de zonne-energie naar een aantal buurtbewoners. Om dat te bewerkstelligen is HilverZon, de Duurzame Energie coöperatie Hilversum, opgericht.

Groei
HilverZon is inmiddels in gesprek met een aantal partijen om meer daken beschikbaar te krijgen. Het gaat om daken van zowel openbare gebouwen, bedrijfspanden als van appartementen van Verenigingen van Eigenaren. Naar verwachting zal HilverZon eind 2016 over 7.500 zonnepanelen beschikken - en uiteindelijk nog veel verder groeien, tot een grote Hilversumse zonnecentrale.

Duurzaam beheer
Het initiatief van wijkgemeente Bethlehemkerk past goed bij de doelstelling van de Protestantse gemeente Hilversum. Deze streeft naar een zo duurzaam mogelijk beheer van de kerkelijke gebouwen, onder meer door plaatsing van zonnepanelen op de daken van kerkgebouwen. Het initiatief past ook goed bij de ambitie van de Gemeente om Hilversum in 2050, maar liefst eerder, volledig klimaatneutraal te laten zijn.