Wijziging bankrekeningen

Per 1 november zijn alle 30 bankrekeningnummers van de PgH en de diaconie gewijzigd waarin de letters FVLB voorkomen.

Dit betreft zowel de centrale rekeningen als de rekeningen van de wijkgemeenten.

Kerkbalans en giften:

  • PgH: rekening NL42 FVLB 0699 7424 20 wordt NL42 RABO 0373 7224 51.
  • Diaconie: rekening NL66 FVLB 0635 8107 43 wordt NL04 RABO 0373 7117 86.

Voor alle overige nummers wordt vanuit het kerkelijk bureau of via de eigen wijkgemeente informatie verstrekt in de brieven bij de financiële acties.

Wat moet u zelf doen?

  • Als u voor kerkbalans aan de PgH toestemming hebt gegeven voor automatische incasso, dan zorgt het kerkelijk bureau voor de wijziging.
  • Als u zelf aan uw bank opdracht hebt gegeven voor een periodieke overschrijving, geef dan het nieuwe nummer aan uw bank door.
  • Als u zelf via internet periodiek uw vrijwillige bijdrage overmaakt, wijzig dan het nieuwe banknummer in uw adresgegevens.
  • Als u (periodiek) giften overmaakt aan uw wijkgemeente, vraag dan het nieuwe banknummer bij de kerkrentmeesters van uw eigen wijkgemeente op.

Voor eventuele vragen kunt u een e-mail sturen naar financien@pknhilversum.nl of bellen naar het kerkelijk bureau (035 6234000): Theo van Doorn.