Week van Gebed 2020

Van 19 tot en met 26 januari is de Week van Gebed met als thema ‘Buitengewoon’.

Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld.

Zondag 19 januari

 • 9.30 uur oecumenische dienst in de Sint-Vituskerk aan het Melkpad. Voorgangers zijn pastoor Victor Scheijde van de oudkatholieke kerk, pastoor Jules Dresmé van de rooms-katholieke kerk en ds. Jurjen Zeilstra van de Regenboogkerk. Met medewerking van het koor van de oudkatholieke kerk.
  -

 • 10.00 uur gezamenlijke dienst in De Waaier: 'Buitengewone gastvrijheid'. Voorgangers: ds. Peter Korver, ds. Willy Metzger, ds. Jetty Scheurwater en diaken Randy Simileer van de Bethlehemkerk, de Emmaus-Paulusparochie, de Vrijzinnige geloofsgemeenschap rond de Kapel en de Evangelisch-Lutherse streekgemeente 't Gooi.
  -

 • zondag 19 januari 10.30 uur gezamenlijke dienst in De Morgenster, Seinstraat 2, samen met de H.Hart/H.Josephparochie, het Leger des Heils en Casella. Voorgangers zijn ds. Erik van Halsema, Elroy Kaak, Maria Leunissen (Casella) en Beatrix de Vries (Leger des Heils). Een flink deel van de samenzang zal begeleid worden door het Muziekkorps van het Leger.

 -
Door de week
Ook zijn er in Hilversum en Loosdrecht gezamenlijke gebedsbijeenkomsten. Iedereen is van harte welkom, aanvang alle avonden is om 19.30 uur.

 • Maandag 20 januari NGK, Oud-Loosdrechtsedijk 124, Loosdrecht
 • Dinsdag 21 januari Vitamine G & Diependaalse kerk, Diependaalselaan 138
 • Woensdag 22 januari Christelijke gemeente Silo, Zadelstraat 3
 • Donderdag 23 januari VEG Hilversum, Taludweg 35A
 • Vrijdag 24 januari De Verbinding - Pniëlkerk, Van Ghentlaan 47
 • Zaterdag 25 januari Grote Kerk, Kerkbrink 4