Week van gebed 2016

Week van Gebed in Hilversum e.o.
De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Op zondag 17 en 24 januari zal er aandacht voor zijn in de ochtenddienst in de verschillende kerken. Daarnaast is er elke avond om 19:30 uur een gezamenlijke gebedsbijeenkomst in een van de deelnemende kerken. Kom je ook? Het woord is aan jou!

  • Maandag 18 januari: Diependaalsekerk, Diependaalselaan 138
  • Dinsdag 19 januari: Sypekerk, Nieuw Loosdrechtsedijk 171 (Loosdrecht)
  • Woensdag 20 januari: Pniëlkerk, Van Ghentlaan 47
  • Donderdag 21 januari: Vrije Evang. Gem., Taludweg 35a
  • Vrijdag 22 januari: Rehobothkerk, Kleine Drift 63a
  • Zaterdag 23 januari: Grote Kerk, Kerkbrink 4

De Week van Gebed wordt georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. De traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug. Graag sluiten we ons in Hilversum aan bij honderdduizenden christenen die wereldwijd in januari samenkomen om te bidden.

In de Week van Gebed 2016 staat 1 Petrus 2:9-10 centraal: 'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.' (NBV)