Wat vindt u van onze communicatie?

Deze weken vindt er een onderzoek plaats naar de vraag hoe de gemeenteleden denken over de communicatie binnen onze Protestantse gemeente (PgH).

> Ga gelijk naar de online vragenlijst

Wilt u meewerken aan het onderzoek en uw eerlijke mening geven? Hoe meer reacties er komen, hoe beter de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen van de kerkelijke communicatie. De uiterste inzenddatum is 29 oktober. 

De vragen gaan onder andere over de berichtgeving via Kerkbrink, nieuws­brieven, websites en apps van de PgH en de afzonderlijke wijkgemeenten. Dit gebeurt op verzoek van het communicatieplatform, het overlegorgaan tussen de wijkgemeenten over de communicatie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door vijf studenten van de Christelijke Hogeschool Ede, zie foto. Hieronder stellen zij zich voor.

Hallo! Wij zijn Eline, Marloes, Robin, Annerieke en Silke. Wij studeren Communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Deze weken doen wij onderzoek binnen uw gemeente.
Wij zijn benieuwd naar uw mening over de verschillende communicatiemiddelen die u gebruikt. U kunt hierbij denken aan de Kerkbrink, de nieuwsbrief, de website, de app, de facebookgroep en Twitter. Dit willen we door middel van een enquête achterhalen. Deze is te vinden via de volgende URL: http://www.thesistools.com/web/?id=542774  
Door deze enquête in te vullen, helpt u ons uw gemeente een mooi advies te geven. We willen u alvast hartelijk bedanken voor uw inzet!

Contact over dit onderzoek: