Wandelen met... Walk of Peace in Amsterdam

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

In plaats van de gebruikelijke wandeling een keer per maand op zaterdag, willen de wandelaars vanuit de Regenboogkerk ("Wandelen met...") zich aansluiten bij de Walk of Peace in Amsterdam. Nadrukkelijk worden hiervoor ook wandelliefhebbers uit andere Hilversumse kerken voor uitgenodigd.

Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede
De Raad van Kerken Amsterdam levert een eigen bijdrage aan deze dag, die aansluit bij het huidige zevenjaars thema van de Wereldraad van Kerken, de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Zij organiseert in samenwerking met de landelijke Raad van Kerken, Pax Nederland en de Protestantse Kerk Amsterdam een Walk of Peace. Deze wandeling start in de Hoftuin achter de Hermitage, gaat door de oostelijke binnenstad en zal eindigen op de Dam.

Er wordt in kleine groepen gelopen. De tocht gaat langs plekken die herinneren aan vormen van onrecht en geweld, maar ook langs plekken die verbonden zijn met allerlei vormen van (kerkelijke) betrokkenheid voor gerechtigheid en vrede. Aansluitend zullen op de Dam enkele internationale sprekers een bijdrage leveren. We verzamelen vanaf 12.30 uur in de Hoftuin, de wandeling zal zijn tussen 13.00 en 15.00 uur en de bijeenkomst op de Dam is tussen 15.15 en 15.45 uur. 

Aanmelden
Iedereen is van harte welkom aan deze Walk of Peace deel te nemen. Leden van de Hilversumse kerken en andere belangstellenden kunnen zich vóór 16 augustus opgeven bij Conny Roozendaal. Via haar volgt er dan meer informatie.