Vrijwilligersvacatures

Per 1 september 2018 ontstaat er in het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) een vacature voor de functie van voorzitter. Op dezelfde datum ontstaat er een vacature voor de functie van secreatis van het College van Diakenen.