Vertelvoorstelling over vrijheid en vrede

Hebben wij grip op ons leven? Of wordt ons leven gestuurd door God, Allah of het Lot? Is de vrije wil een illusie, gezien de grote invloed van onze genen, van onze sociaal-culturele of economische omgeving?

Deze vragen houden ons vandaag bezig, maar ook mensen in de 16e en 17e eeuw, de tijd waarin Arminius leefde. Zijn wereld stond bol van religieuze en politieke conflicten, net als de onze nu.

Arminius en Gomarus
Het gesprek dat Arminius op gang bracht, en dat tot conflicten leidde met geloofsgenoten zoals Gomarus, ging onder andere over:

  • Hoe verantwoordelijk kunnen of willen wij zijn voor ons eigen leven?
  • Hopen wij een waarheid te vinden, die ons zekerheid biedt?
  • Hoe ga je samen door één deur, als je het absoluut niet eens kunt worden over wat goed, waar of juist is ….


Ernstig conflict

In de serie voorstellingen 'Het verhaal van Kerkelanden' wordt op zondag 30 oktober aandacht besteed aan Arminius (1559-1609) en Gomarus (1563-1641). Tussen deze beide hoogleraren in de theologie ontstond vier eeuwen geleden een ernstig conflict, dat bijna leidde tot een burgeroorlog. Het leidde in ieder geval tot de stichting van de Remonstrantse kerk. In Kerkelanden liggen de hofjes met de namen van deze theologen ook een beetje tegenover elkaar… In een vertelvoorstelling met theatrale en muzikale elementen maakt Marijke Broekhuijsen ons deelgenoot van haar ontdekkingstocht in de levens van deze theologen.

Het verhaal van Kerkelanden
Datum: zondag 30 oktober

Tijd: 15.30 uur
Locatie: kerkcentrum De Waaier, Kerkelandenlaan 5, Hilversum
Uitnodiging voor: iedereen, en speciaal de bewoners van de Gomarushof en Arminiushof in Kerkelanden.
Toegang vrij, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.