Vacature voorzitter kerkrentmeesters

Per 1 september 2018 ontstaat er in het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) een vacature voor de functie van voorzitter.

Ga naar de pagina www.protestantshilversum.nl/cvk voor meer informatie over deze vacature.