Uitnodiging: onze kerk in 2025

De werkgroep Herijking Beleidsuitgangspunten die in 2015 is ingesteld, heeft in enkele scenario's uitgewerkt hoe onze plaatselijke kerk er in 2015 uit kan zien. Op woensdag 16 maart zal de werkgroep in de Grote Kerk deze scenario's toelichten. Alle gemeenteleden van de PgH zijn hierbij welkom.

De krimp van onze kerk in Hilversum maakt het onwaarschijnlijk dat we de huidige vorm van kerk-zijn op termijn kunnen handhaven. Dit vergt een herbezinning op de beleidsuitgangspunten van de Protestantse gemeente Hilversum. In de februarivergadering van de Algemene Kerkenraad heeft een eerste discussie plaatsgevonden over het rapport van de werkgroep Herijking Beleidsuitgangspunten. De Algemene Kerkenraad stelde deze werkgroep in juni 2015 in met de opdracht om een aantal scenario's te leveren met een visie op 2025.

Drie scenario's
De werkgroep heeft eerst stilgestaan bij de vragen: Waar denken we aan als we ons een beeld vormen over de PgH in 2025? Wat is de kern? Welke positie zien wij voor onze kerk? Hoe en waar willen wij present zijn? En welke structuur past daar dan bij?

In het rapport heeft de werkgroep drie scenario’s gepresenteerd:

  • > 'Voortgaan'
  • > 'Snoeien en groeien'
  • > 'Over een andere boeg'


Gemeenteavond

Op woensdag 16 maart is in de Grote Kerk aan de Kerkbrink een gemeenteavond waarop de werkgroep voor alle gemeenteleden die scenario’s zal toelichten. U kunt het rapport van de werkgroep downloaden van deze site: www.protestantshilversum.nl/ak

U bent allemaal van harte welkom op 16 maart; aanvang 20:00 uur. Het is prettig als u vooraf even meldt dat u komt: scriba@protestantshilversum.nl

Jan Verdam, scriba AK

NB: In tegenstelling tot wat in het Kerkblad staat vermeld, wordt deze gemeenteavond gehouden in de Grote Kerk, Kerkbrink 4 (ingang Oude Torenstraat).