Thermometeractie voor noodhulp Ethiopie

Op 4, 11, en 18 september is de thermometeractie bestemd voor het tegengaan van de hongersnood in Ethiopie.

Ethiopie kampt met de ergste droogte in 30 jaar. Kerk in Actie biedt via de Ethiopische Evangelische Kerk extra hulp aan de meest kwetsbare mensen, waaronder kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen.

  • > Voor 4 euro krijgt 1 ondervoed kind een maand extra voeding.
  • > Voor 24 euro krijgt een gezin 1 kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente.
  • > Voor 240 euro krijgt een dorp 1 plastic watertank voor 2.000 liter.

U kunt uw bijdrage aan dit project geven via de collectezak of via de App Protestant van Grote Kerk Hilversum. Ook kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie Noodhulp Ethiopie.