Thema-avond: De Groene Kerk

2016 was wereldwijd het warmste jaar sinds 1850. Wie niet dol is op winterse kou, vindt dat best aangenaam. Maar de opwarming van de aarde is zo langzamerhand een serieus probleem aan het worden, vooral voor arme mensen en gebieden. Wat zullen de gevolgen zijn voor onze kleinkinderen?

Wetenschappers, natuurbeschermers en ontwikkelingsdeskundigen maken zich steeds meer zorgen, maar het lijkt wel alsof ze vooral voor eigen parochie preken. Volgens recent onderzoek maakt maar 2% van onze bevolking zich spontaan zorgen over klimaatverandering, energieproblemen of biodiversiteit.

'Ecologische bekering'
Maakt ons dat wat uit? Of staan we machteloos en laten we de zaken daarom op hun beloop? Voor een ‘ecologische bekering’ – de term is van Paus Franciscus – is het nodig dat iedereen in beweging komt, in eigen beroep en rol, in eigen organisatie of partij, met eigen kennis en deskundigheid. Dat geldt ook voor de kerk. Wat dan en hoe? Op 24 januari om 20 uur spreekt Kees Tinga hierover in De Morgenster.

Kees Tinga
Inleider Kees Tinga is opgeleid als theoloog, werkte een leven lang in functies op het raakvlak van kerk en samenleving en had daarbij veel met kerkelijke betrokkenheid bij milieuvragen te maken. Na zijn pensionering bleef hij als vrijwilliger betrokken bij de redacties van de websites 'Kerk en Milieu’ en van het project ‘Groene Kerken’. 

> Kom ook naar de Groene viering op zondag 22 januari om 10:00 uur. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie bij Annette van der Vliet.