Tergooi zoekt vrijwilligers voor de zondagmorgen

In ziekenhuis Tergooi wisselen oecumenische vieringen en kleine concertjes onder de naam MuZiekenhuis elkaar af. Zo is er iedere zondagmorgen een zinvol aanbod voor de patiënten.

Zonder vrijwilligers die de mensen halen en terugbrengen of op een andere manier bijdragen aan de organisatie kan dit niet plaatsvinden. Vind u/jij het leuk om zo’n 10 keer per jaar te helpen met bedden rijden, aanwezig te zijn als gastheer of gastvrouw, of te helpen met liturgische taken? Altijd welkom om eerst een keer te komen kijken.

Contact:
Christine van den End, geestelijk verzorger in Tergooi