Statistieken 2016

Uit het LRP (ledenregistratie en bijdrageadministratie) heeft de Wijkraad van Kerkrentmeesters interessante statistieken samengesteld over het jaar 2016.
 
Uit deze overzichten is het verloop van het aantal geregistreerden in LRP en de stand van de bijdragen voor Kerkbalans af te lezen.
 
De bijdragen voor Kerkbalans zijn afgezet tegen het aantal PE’s, dat zijn pastorale eenheden. Een PE is eenpersoonshuishouden of een meerpersoonshuishouden, dat wordt aangeschreven voor de Actie Kerkbalans. Er kunnen meerdere PE’s op één adres zijn, bijvoorbeeld een echtpaar en een meerderjarig inwonend kind.
 
Ook is een overzicht gepubliceerd van het verloop van de leden in 2016 naar categorie. Kerkordelijk zijn alleen de belijdende leden en de doopleden lid van de PgH. Onder de categorie ‘overigen’ vallen onder andere de niet gedoopte gezinsleden, blijkgevers van verbondenheid en de overige meegeregistreerden.
 
De statistieken geven een goed inzicht in de stand van zaken in de PgH op dit moment. Zie www.protestantshilversum.nl/CvK