Raken we onmisbare service kwijt?

De overheid is van plan om te stoppen met het doorgeven van wijzigingen in de gemeentelijke basisregistratie personen (GBP) aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

Het zal duidelijk zijn dat dit de kerken in Nederland voor grote problemen plaatst. Nu is het zo dat verhuizingen van gemeenteleden min of meer automatisch worden doorgegeven. De kerkelijke gemeenten kunnen met deze informatie nieuw ingekomen leden verwelkomen en hun ledenadministratie up-to-date houden. De privacy van alle betrokkenen is hierbij gegarandeerd. 

Opheffing goede regeling
De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die ertoe leidt dat burgerlijke gemeenten per 2018 geen adreswijzigingen meer verstrekken aan SILA. Scriba René de Reuver van de PKN: 'SILA is een goed werkende en handige manier voor kerken om hun administratie op orde te houden. Op deze manier houden wij onze leden in het oog. Zoals andere ledenorganisaties dat ook via zo’n regeling doen. Waarom wil de overheid iets opheffen wat goed werkt en zinvol is?'

Internetconsultatie
De overheid biedt iedereen de mogelijkheid om via een internetconsultatie te laten weten wat hij/zij vindt van het voornemen dat SILA niet langer adresgegevens aan kerken mag verstrekken. Deze internetconsultatie loopt tot 3 februari 2017. De PKN roept u op om de consultatie in te vullen, het moderamen ondersteunt deze oproep van harte. De aanwijzingen hiervoor zijn te vinden op:

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuws/verlies-leden-niet-het-oog