Pionieren in Hilversum: het Christelijk Spiritueel Centrum

Afgelopen najaar is de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) vanuit de Protestantse Kerk in Nederland benaderd om de mogelijkheden te verkennen om het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) aan de Oude Enghweg 'aan te haken' bij de Protestantse Kerk.

Vanuit het evangelie
De initiatiefneemsters van het CSC, Tjitske Volkerink en Lieneke Griffioen, proberen een plek te bieden voor mensen die zoekend zijn door middel van stilte, meditatie, gebed, coaching, massages en ontmoetingen. Kenmerk daarbij is dat zij vanuit het evangelie opereren. Zij vormen echter geen gemeente; er zijn bijvoorbeeld geen erediensten en dergelijke.

Verbondenheid
Het CSC wil graag verbondenheid met de PgH en stelt prijs op contacten, op geestelijke ondersteuning en op het geven van bekendheid aan het CSC. Een wens die van verschillende kanten wordt ondersteund, onder andere door de Protestantse Kerk en door Kick Bras, voorheen predikant in Hilversum. De PgH heeft positief gereageerd op dit verzoek. In het kerkblad en op deze website kunt u daarom vanaf nu informatie over de activiteiten van het CSC aantreffen. 

Het CSC is overigens een zelfstandige onderneming die niet onder verantwoordelijkheid van de PgH valt. Op termijn hoopt het CSC een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland te kunnen worden.