PgH over de Nashville Verklaring

Naar aanleiding van de publicatie van de Nashville Verklaring (NV) spreekt de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) uit dat de NV niet door de PgH ondertekend zou worden, en dat ook geen van de PgH-gemeenten dat zou willen doen.
 
De PgH is een veelkleurige kerkelijke gemeenschap. Er wordt in de diverse wijkgemeenten op verschillende manieren gedacht over de onderwerpen homoseksualiteit en transgenderisme. Dit betekent dat er ook verschillende opvattingen leven. We verwijzen daarvoor graag naar de websites van de diverse PgH-gemeenten.
 
Binnen onze verschillen is er zeker ook overeenstemming in onze afwijzing van de NV:
- Alle PgH-gemeenten zoeken een pastorale toon waar het gaat om homoseksualiteit en transgenderisme. Deze toon missen we in de NV.
- De suggestie dat homoseksualiteit en transgenderisme een keuze zouden zijn, wijzen we af.
- De NV bevat stellingnames die de noodzakelijke nuance missen en die leiden tot polarisatie. Dat dient geen enkel belang, en bouwt de kerk van Christus niet. De PgH-gemeenten willen niet bijdragen aan polarisatie omtrent dit onderwerp, en hebben veelmeer behoefte aan een voortgaand gesprek: pastoraal, betrokken, met een open Bijbel en een open hart.