Overlijden ds. Reinier Beltman

Met diepe ontroering hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-predikant ds. Reinier Beltman.

Ds. Beltman was van 1989 tot 2009 verbonden aan onze gemeente. Wij gedenken hem in dankbaarheid op zaterdag 17 maart om 11.00 uur in de Morgenster, Seinstraat 2 te Hilversum. Na afloop is er gelegenheid om elkaar daar te ontmoeten.

De begrafenis zal later die dag plaatsvinden in besloten kring.

We bidden de familie om kracht, moed en troost van de Eeuwige.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Jan Verdam, scriba Algemene Kerkenraad Protestantse gemeente Hilversum
Jan de Leede, voorzitter wijkkerkenraad De Morgenster