Oratie dr. W. Moehn

Op 3 november spreekt dr. W.H.Th. Moehn, wijkpredikant van wijkgemeente Centrum, zijn inaugurele rede uit in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Begin dit jaar is ds. Moehn benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Inaugurele rede
Op donderdag 3 november 2016 aanvaardt hij zijn ambt door het uitspreken van een rede getiteld: 'Focus op de kerkvaders. Guido de Brès' (ca. 1522-1567) theologische scholing in de vroegmoderne tijd.'

Een ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam. Aanvang 15.45 uur. Na afloop is er een receptie.

Aanmelden
U kunt zich tot 27 oktober aanmelden voor deze bijeenkomst via www.pthu.nl/actueel/agenda/