Open Huis Christelijk Spiritueel Centrum

Op vrijdag 13 januari houdt het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) OPEN HUIS tussen 16:00 en 20:00 uur.

Kom gezellig aanwaaien, rondkijken en ontmoeten. En als het lukt... is het helemaal leuk om rond 17:00 uur aanwezig te zijn bij het officiële moment: het tekenen van de stukken waarmee het CSC als pioniersplek verbonden wordt aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Pioniersplek
Het zat al lang in de planning, maar nu kan er echt getekend worden. De Protestantse Kerk in Nederland, de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) en de meditatieve beweging 'Vacare' verbinden zich voor drie jaar aan het CSC en aan Tjitske Volkerink, spiritueel en sociaal ondernemer. De pioniersplekken zijn innovatieve plekken en initiatieven waarmee gezocht wordt naar nieuwe vormen van kerk-zijn. 

Tijdens het Open Huis zullen er speeches zijn van

  • > Richard Hoff, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de PgH, gaat in op de verbinding tussen de plaatselijke kerk en het CSC;
  • > ds. Nynke Dijkstra, verbonden aan de landelijke missionaire afdeling van de PKN. Zij zal vertellen over hoe het CSC past binnen het concept van de pioniersplekken;
  • > Niels Brummelman, hoofdredacteur van maandblad Paravisie. Hij heeft in het najaar de meditatiecursus gevolgd en zal over zijn ervaring vertellen vanuit zijn perspectief als spiritueel zoeker.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij Tjitske via info@christelijkspiritueelcentrum.nl


Het CSC is verbonden aan de Protestantse gemeente Hilversum (PgH), zonder financiële support of verantwoordelijkheid van de PgH voor de activiteiten van het CSC. Voor deelname aan activiteiten van het CSC worden kosten berekend.