Oecumenisch leerhuis over Exodus

Op 14 november start in De Drie Berken (Dr. Cuypersplein 5A) een oecumenisch leerhuis over het boek Exodus. Leerhuisleider is Marcel Poorthuis, hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg.

Tijdens de bijeenkomsten zullen zowel dominee Erik van Halsema als pastoor Jules Dresmé een bijdrage leveren. Naast de Bijbel (meebrengen!) zal het inspirerende boekje van de joodse auteur Rob Cassuto leidend zijn. Titel: ‘Reizen door de Tora. Van het Begin naar de Berg: Genesis en Exodus’.

De eerste bijeenkomst is op 14 november van 20.00-21.30 uur in De Drie Berken, het parochiegebouw achter de H.Hartkerk aan het  Dr. Cuypersplein 5A te Hilversum.

Deelname is gratis. Opgave voor 7 november via secretariaat@hhartjoseph.nl of tel. 035-6859738.