Noodhulp Sulawesi

Ruim een week geleden werd het Indonesische eiland Sulawesi zwaar getroffen door aardbevingen en een tsunami. De gevolgen zijn dramatisch. Op 7 oktober collecteert de diaconie daarom in alle wijken voor noodhulp aan Sulawesi.

De ramp heeft sinds vrijdag 1200 mensen het leven gekost, bijna 50.000 mensen zijn ontheemd en tot 1,5 miljoen mensen getroffen. Naar verwachting zal het aantal slachtoffers nog verder oplopen.

Steun aan lokale partners
Lokale kerken en hulpverleners verlenen eerste hulp op het gebied van eten, drinkwater, opvang en medische ondersteuning. Hulp is hierbij hard nodig. Kerk in Actie steunt hun lokale partners bij deze hulpverlening. Het college van Diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum wil een bijdrage leveren. Daarom is de eerste collecte in de vijf wijken op zondag 7 oktober bestemd voor noodhulp aan Sulawesi. Bovendien roepen wij u op om te bidden voor de slachtoffers en hulpverleners.

Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.