Noodhulp natuurramp zuidelijk Afrika

Terwijl onze aandacht alle kanten op getrokken wordt en we het soms bijna niet kunnen bijbenen, voltrekt zich op dit moment in zuidelijk Afrika een grote humanitaire ramp. De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage.

Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker drie miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie is gestart met hulpverlening.

Samen met het wereldwijde netwerk ACT biedt Kerk in Actie via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Samen werken zij aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. Ook richten zij zich op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen.

De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

Op zondag 7 april is daarom de eerste diaconale collecte in alle wijkgemeenten van de PgH bestemd voor noodhulp in het getroffen rampgebied in zuidelijk Afrika. U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Noodhulp cycloon Idai'. 

Steun de slachtoffers van cycloon Idai from Kerk in Actie on Vimeo.