Noodhulp aan Syrie en Irak

Zondag 19 juni collecteert de Protestantse gemeente in alle wijken voor het project 'Extra noodhulp aan Syrië en Irak' van Open Doors. Hiermee kan Open Doors de achtergebleven christenen in deze regio helpen.

Hulp bestaat uit het verstrekken van: traumazorg, noodhulppakketten, bijdragen voor onderdak, medicijnen en Bijbels. Open Doors werkt hierin samen met lokale kerken en partnerorganisaties. De situatie in Syrië en Irak blijft onverminderd schrijnend. Degenen die niet kunnen of willen vluchten, blijven achter in zeer moeilijke omstandigheden. Vaak nog extra moeilijk voor onze (vervolgde) christelijke broeders en zusters. Daarom een aanbeveling van de diaconie om dit keer voor specifieke steun aan (vervolgde) christenen te geven via Open Doors, een stichting die al heel lang ervaring heeft in deze regio.