Nieuwsbrieven, websites, app en Kerkbrink veel gelezen

Kerkbrink, eigen wijkwebsites en digitale nieuwsbrief zijn de communicatiemiddelen die het beste bekend zijn bij gemeenteleden. Dit bleek uit de enquête van de PgH-werkgroep Communicatie.

Eind 2018 is onderzocht hoe leden geïnformeerd willen worden door de kerk. Hier komen naast Kerkbrink, website en nieuwsbrief ook de afkondigingen duidelijk naar boven.

De Grote Kerk maakt gebruik van de Chrch-app. Deze wordt duidelijk gewaardeerd en gebruikt en men wil graag via dit kanaal informatie ontvangen.

De digitale nieuwsbrief is bij alle leeftijden goed bekend en wordt intensief gelezen. De wijkwebsite scoort iets lager, maar wordt ook door alle leeftijden gebruikt.

Kerkbrink kennen de meeste deelnemers aan de enquête wel, maar wordt door oudere leden intensiever gelezen dan door jongere. 

De PgH-website en sociale media zijn minder bekend bij de deelnemers. Ook hebben deelnemers minder behoefte aan sociale media als kerkelijk communicatiemiddel.

In totaal hebben 244 mensen de enquête ingevuld. Dit waren veelal betrokken en actieve kerkleden en ongeveer tweederde is 65+.