Monument voor slachtoffers MH17

Op 17 juli 2014 werd toestel MH17 boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Bijna 300 mensen kwamen om, waaronder meer dan 80 kinderen en jongeren. Uit Hilversum zaten vijftien mensen in het toestel. Drie gezinnen, een student en een ouder echtpaar.

Bijna iedereen bleek wel iemand van de slachtoffers direct of indirect te kennen. Zo’n drama vergeet je niet. Nooit.

Vijftien zonnebloemen
In overleg met de nabestaanden is het idee voor een monument in Hilversum ontwikkeld. In een veld met zonnebloemen in Oost-Oekraïne kwamen de slachtoffers neer. I
n een groep van vijftien gegoten bronzen zonnebloemen worden de Hilversumse slachtoffers herdacht. Sommige met de bloem geheel open, anderen bezig open te gaan of nog in de knop - in overeenstemming met het leven van de slachtoffers. Vlakbij de groep zonnebloemen komt een bank met op de achterkant de namen van de slachtoffers, en MH17 en de datum op de zijkant. Het monument krijgt een plaats in het Dudokpark, in de open ruimte vlakbij het Raadhuis.

Van ons allemaal
Uiteraard betaalt de Gemeente. Maar door persoonlijke bijdragen wordt het monument nog meer van ons allemaal. In het weekend van 28 en 29 mei wordt daarom in alle Hilversumse kerken voor dit doel gecollecteerd. Vele duizenden Hilversummers waren en zijn betrokken bij de ramp met de MH17. We hopen dan ook dat u ruimhartig zult willen bijdragen. Hartelijk dank alvast, mede namens de nabestaanden. 
Namens de Raad van Kerken, pastoor Jules Dresmé

> Mocht u persoonlijk iets willen overmaken, dan kan dat via IBAN: NL23BNGH0285120964 onder vermelding van Hilversums Monument MH17