Ministry cursus

Bij Vitamine G is er na iedere dienst gelegenheid om persoonlijke voorbede/ministry te ontvangen. De ervaring leert hoe mooi het is om op deze manier gezegend te worden als ontvanger van het gebed, maar ook als bidder. Het kernteam van Vitamine G  biedt nu samen met New Wine Nederland een ministrycursus aan in Hilversum.

je bent van harte uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen, zodat je kunt leren hoe je deze mooie vorm van geestelijke dienstbaarheid ook zelf kunt geven.

Kracht van de Heilige Geest
Ministry is bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest, in de verwachting dat God door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is (lees ook Lucas 11:13). Het gaat daarbij niet om de geweldige gebedsvaardigheid van de bidder, maar om God die door de Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt. "Ministry is zegenen wat God aan het doen is", aldus ds. Gerard Kansen.

Groeien in gebed
Bidden ervaren veel mensen als niet zo gemakkelijk. En vrijmoedig bidden voor een ander al helemaal niet. De ministry cursus is toegankelijk voor iedereen die verlangt te groeien in gebed, want ook voor je persoonlijk gebedsleven is de cursus van grote waarde. 
De cursus is erop gericht om je te helpen groeien in geloof en vertrouwen, in kennis van en ervaring met deze gebedsvorm.

De avonden zijn als volgt opgebouwd:

  1. 1 De Bijbelse basis en praktijk van ministry
  2. 2 De vervulling met de Heilige Geest en genezing
  3. 3 Luisteren naar God           
  4. 4 Vergeving                                          
  5. 5 Reageren op kwade machten en leiding van God

Ministry cursus in Hilversum
Data: 5 dinsdagavonden - 10, 17, 24 en 31 mei en 7 juni
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.15 uur
Locatie: Diependaalse kerk Hilversum, Diependaalselaan 138 
Kosten: € 25, te voldoen op de eerste avond
Materiaal: je ontvangt de eerste avond het cursusboekje

> Meer informatie en opgave: ds. Gerard Kansen