Leerhuis voor diakenen

Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum organiseert najaar 2019 in drie avonden een leerhuis voor diakenen, maar iedereen is welkom. 

Gespreksleider is Jurjen Zeilstra, accent ligt op inspirerende ideeën voor een daadkrachtige praktijk. Noteer de data: 29/10, 12/11 en 26/11. Het is niet noodzakelijk alle avonden bij te wonen.

Een handige readertekst met korte inleidingen en gespreksvragen komt beschikbaar. Meld je aan bij Jurjen Zeilstra. De teksten kunnen bij hem worden afgehaald en/of worden op de eerste avond uitgedeeld. 

Wandelen op het pad van de vrede
(globalisering, spiritualiteit en gerechtigheid)
 
Globalisering is een Januskop. Er zitten steeds twee kanten aan. Er zijn grote voordelen van welvaart en ongekende mogelijkheden qua reizen. Maar er leeft ook een aversie, met name onder diegenen die vooral de nadelen zien van vervuiling en ontwrichting van culturen. Niet alleen handelsstromen komen op gang, vluchtelingen voor honger, geweld en armoede, zij blijven komen.
 
Enige algemene vragen die in het leerhuis aan de orde komen
 
1        Kan een eigentijdse theologie adequate vragen stellen en misschien ook verstandige antwoorden geven bij deze ontwikkelingen?
2        Is het mogelijk ons money-theïsme (onze knieval voor de god van het geld) te beantwoorden met een nieuw monotheïsme, dat raakt aan de grote problemen van deze tijd?
3        Kunnen de verschillende religies elkaar in dat opzicht ook helpen en verrijken?
4        Wat betekent dit voor onze theologie, ons liturgie en onze spiritualiteit vandaag? We gaan op zoek naar antwoorden in geloof, hoop en liefde.
 
Voor dit leerhuis, dat wordt gegeven door ds. Jurjen Zeilstra, hoeft geen literatuur te worden aangeschaft. De inhoud is gebaseerd op het boek Globalization, Spirituality, and Justice. Navigating a Path to Peace, van Daniel G. Groody (Notre Dame, Indiana VS, revised edition 2015).
 
Programma leerhuis
In drie grote themas, telkens in drie kleinere onderverdeeld
 
        GELOOF, 29 oktober, 20.00 uur
 
1        Geschenk van God: Menselijke verantwoordelijkheid
Op welke wijze raakt sociaal onrecht aan het kwaad dat leeft in ons hart?
2        Een levend Woord, een reddend narratief
Welke betekenis hebben de armen voor jou bij het lezen van de bijbel?
3        Een oude boodschap met een eigentijdse betekenis
Kunnen wij iets leren van de kerkgeschiedenis?
 
II       HOOP, 12 november, 20.00 uur
 
4        God van het leven, een liefdevolle cultuur
Kun je voorbeelden bedenken uit eigen ervaring waarin je liefdadigheid in plaats van gerechtigheid betrachtte?
5        Eén mensheid, verschillende religies
Stelling: De grote wereldreligies vormen de belangrijkste basis voor de hoop op verzoening, maar ook de grootste bedreiging van de wereldvrede.
6        Beelddragers van genade, iconen van gerechtigheid
Welke icoon’ van gerechtigheid spreekt je het meest aan en waarom?
 
III      LIEFDE, 26 november, 20.00 uur
 
7        Sociale crisis, bevrijdingstheologie
Hoe kijk jij vanuit je eigen geloof naar bevrijdingstheologie?
8        Aanbidden in de Geest, leven in waarheid
Wat is voor jou het verband tussen liturgie en sociale gerechtigheid wereldwijd en dichtbij?
9        Een liefhebbend hart en een oprecht geloof
Kun je je persoonlijke spirituele beleving betrekken op de dynamiek van het wereldgebeuren, of juist niet?

 

Foto: Pixabay