Leerhuis Reformatie

In 2017 is het vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel openbaar maakte. Op 31 oktober wordt hier aandacht aan besteed in een nationale herdenking in de Domkerk te Utrecht. Begin 2017 is er in Protestants Hilversum een leerhuis over de uitgangspunten van de Reformatie.

Prof. dr. Wim Moehn, predikant van de Grote Kerk, en dr. drs. Jurjen Zeilstra, predikant van de Regenboogkerk, bespreken in vijf bijeenkomsten telkens een van de vijf zogenaamde 'soli', dat zijn vijf uitgangspunten van de Reformatie. 

Het winterleerhuis in het kader van het jaarthema van de Regenboogkerk, 'Semper reformanda - Altijd nieuw' wordt gegeven samen met de wijkgemeente Grote Kerk. De bijeenkomsten vinden steeds tweemaal plaats, op dinsdagochtend en op dinsdagavond, afwisselend in de Regenboogkerk en in de Grote Kerk. De tijden zijn steeds 10.00-12.00 uur en 20.00-22.00 uur.

Programma

  • Dinsdag 24 januari (Regenboogkerk): Soli Deo gloria – Alleen God de eer
  • Dinsdag 7 februari (Grote Kerk): Sola gratia – Door genade alleen
  • Dinsdag 7 maart (Regenboogkerk): Sola fide – Door geloof alleen
  • Dinsdag 21 maart (Grote Kerk): Sola scriptura – Alleen de Schrift
  • Dinsdag 4 april (Regenboogkerk): Solus Christus – Christus alleen


Aanmelden

Bij ds. Jurjen Zeilstra, tel. 035-6247449 of bij ds. Wim Moehn, tel.035-5338723.