Leerhuis Genesis

Een oecumenisch team van uitleggers biedt een viertal leerhuisavonden aan over Genesis, het eerste boek van de Bijbel. 
 
Thema’s: jaloezie, hebzucht (Kaïn en Abel), gastvrijheid, ook als je de mensen niet kent (Abraham), naäpen van de ander in plaats van jezelf zijn (Jacob), en verzoening die jaren kan duren (Jozef en zijn broers).

Leiding: Prof. Marcel Poorthuis, pastoor Jules Dresmé en ds. Erik van Halsema.

Data: maandag 17 sept., 1 en 22 oktober, 5 nov., steeds van 20.00–21.30 uur

Plaats: De Drie Berken (Naast de H.Hartkerk, Dr. P.J.H. Cuypersplein 5)

Aan te schaffen: Rob Cassuto, Reizen door de Torah, van het begin naar de berg, aan te schaffen via het secretariaat van de H. Hart-H. Jozefkerk.

Meedoen?
Aanmelden graag vooraf bij Aavòòr 7 september bij het secretariaat van de H. Hart-H. Jozefkerk (openingstijden ma t/m do 10-12 uur, tel. 035-6859738).