Kick Bras: christelijke mystiek

Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord én beeld. Het kan dan gaan om poëzie, preken en gebeden, maar ook om schilderijen, borstbeelden en gebouwen.

Dr. Kick Bras, oud-predikant van de Bethlehemwijk, heeft onlangs een bijzonder boek gepubliceerd rond kunstwerken en bijbehorende teksten: 'Oog in oog. Christelijke mystiek in tekst en beeld'. Op dinsdagavond 15 mei komt hij hierover vertellen in de Morgenster, Seinstraat 2 te Hilversum. Meer informatie in het aprilnummer van Kerkbrink.

Zeggingskracht
De titel Oog in oog refereert aan de belofte die Paulus ooit noteerde: ‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog’. In het boek presenteert en becommentarieert Bras teksten en kunstvoorwerpen uit allerlei eeuwen, landen en joods-christelijke tradities, en ontsluit hun blijvende zeggingskracht. Hij verbindt de verbale en visuele uitingen met elkaar, als verwanten die allemaal op die Ene, op het goddelijke mysterie, zijn gericht.

Goddelijk mysterie
In 55 hoofdstukken maakt de lezer een pelgrimsroute langs verschillende kunstwerken en teksten - van Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio. De lezer wordt ingeleid in de cultuur van de christelijke mystiek aan de hand van centrale thema’s als mystieke ervaring, gods- en mensbeelden en de mystieke weg, met al de metaforen en beelden die daaraan ontsproten. Ook heeft Bras aandacht voor hoe wij nu, vandaag de dag, het goddelijke mysterie zouden kunnen ervaren, en daarbij deelt hij ook zijn eigen ervaringen.