Kerkblad wordt 'Kerkbrink'

Op 16 en 17 december wordt er een nieuw magazine bezorgd in Hilversum: 'Kerkbrink'. Dit kerkelijke maandblad met artikelen, interviews en handige informatie is gedrukt in kleur en op A4-formaat. Kortom: een heel nieuw soort kerkblad!

Het eerste nummer van ‘Kerkbrink’ is een felicitatie waard. Door meerdere personen is er hard aan gewerkt. Aan ‘Kerkbrink’, het nieuwe magazine, ligt een nieuwe en frisse doordenking ten grondslag. De Protestantse gemeente wil het evangelie, dat getuigt van de komst van Jezus Christus, present stellen in Hilversum. ‘Kerkbrink’ geeft daar weer verder invulling aan.

Inmiddels is het eerste nummer via deze site in te zien. We zien uit naar de verdere ontwikkeling van ‘Kerkbrink’ als kerkmagazine voor Hilversum. De redactie nodigt de lezers uit om van zich te laten horen. Wat vindt u prettig aan de nieuwe 'Kerkbrink' en waar vindt u dat het nog beter kan? Mail de redactie uw (positieve en opbouwende) commentaar: kerkblad@protestantshilversum.nl

> Zie protestantshilversum.nl/kerkbrink