Kerkblad 2.0

Eind april besloot de Algemene Kerkenraad (AK) de opzet van het kerkblad te veranderen. In het laatste kerkblad werd helaas gesuggereerd dat er dan geen nieuws meer over de kerkdiensten in het kerkblad zou komen, geen wijkberichten, geen aandacht voor overlijden en dergelijke. Dat is natuurlijk onzin. Informatie over de kerkdiensten en wijkberichten zijn essentiële onderdelen van het kerkblad; nu en ook straks. Wat gaat er dan wél gebeuren?

Het kerkblad gaat een maandblad worden. Gezien het geheel ontbreken van een redactie is dit een onontkoombare stap. Daarbij is nadrukkelijk geprobeerd van de nood een deugd te maken: als we toch moeten veranderen, hoe kunnen we dan de aantrekkelijkheid van het kerkblad verbeteren? Ook voor gemeenteleden die zelden de kerk bezoeken? Hoe verhogen we de kwaliteit?

KerkmagaZIN
Het nieuwe kerkblad wordt gemaakt met behulp van KerkmagaZIN. Met dit opmaaksysteem kunnen wijkgemeenten zelf hun kopij via internet invoeren, zoals wijkberichten en informatie over kerkdiensten. Zij kunnen ook de kopij van andere wijken inzien en hun eigen kopij hier eventueel op afstemmen. De eindredactie bekijkt aan het eind de vormgeving en past die zo nodig aan. Het resultaat komt bij u in de bus in de vorm van een tijdschrift op A4-formaat. Ook komt het kerkblad digitaal beschikbaar, dus leesbaar via internet. Het werken met KerkmagaZIN wordt actief gestimuleerd door de Protestantse Kerk. Vele tientallen gemeenten maken er inmiddels gebruik van.

Wat zijn de voordelen?
Het kerkblad wordt straks in kleur uitgegeven. Dit zal de aantrekkelijkheid verhogen. Verder kan de omvang van het kerkblad, gemakkelijker dan nu, per nummer worden aangepast aan de hoeveelheid berichten en artikelen. Ten slotte zijn er kant-en-klare keuzepagina’s die de Protestantse Kerk beschikbaar stelt, zoals boekrecensies, coverfoto’s, een kinderpagina, kookrubriek en interviews. Daar kan zonder verdere kosten gebruik van worden gemaakt. Dit hoeft natuurlijk niet, maar het is een extra mogelijkheid die waar nodig kan helpen om te zorgen voor een goed en afgewogen kerkblad. Dit alles, in combinatie met de lagere verschijningsfrequentie, vermindert de druk op de - nu ontbrekende - kerkbladredactie.

Alleen maar voordelen?
Uiteraard heeft de nieuwe opzet niet alleen maar voordelen. Doordat we van een tweewekelijks kerkblad naar een maandelijks magazine gaan, kan het kerkblad minder op de actualiteit inspelen. Er zal enige verschuiving optreden: van het brengen van nieuws naar het belichten van de achtergronden ervan. Daarnaast moeten mededelingen over kerkdiensten, wijkberichten en dergelijke eerder worden aangeleverd. En voor een langere periode: vier weken. Dat zal voor de wijkgemeenten wennen zijn. Misschien kun je over zo’n periode niet altijd even volledig zijn als over twee weken. Voor nieuws dat echt op korte termijn moet worden verspreid, zal gebruik moeten worden gemaakt van andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, nieuwsbrief, kanselafkondigingen of website.

Wat hieraan voorafging
Al geruime tijd kampt het kerkblad met gebrek aan redactieleden. Op alle mogelijke manieren is afgelopen jaren geprobeerd de redactie aan te vullen, maar tevergeefs. Ook de functie van hoofdredacteur is al een jaar vacant. De kerkbladredactie en het Breed Moderamen van de AK (BM) hebben afgelopen najaar onafhankelijk van elkaar geconcludeerd dat een goed kerkblad zowel qua inhoud als qua continuïteit zo niet meer kan worden gewaarborgd. Daarom heeft het BM aan Marya de Haas, voormalig hoofdredacteur, gevraagd te onderzoeken wat er zou moeten gebeuren. Zij heeft samen met Annechien Cevaal (eindredacteur kerkblad), Miranda Hoff (eindredacteur website protestantshilversum.nl) en Jan Verdam (scriba AK) een advies opgesteld. Na een uitgebreide discussie heeft de AK op 25 april dat advies gevolgd.

Bijdrage voor het kerkblad
Afgelopen weken hebt u de jaarlijkse acceptgiro ontvangen met de vraag om een bijdrage in de kosten van het kerkblad. Het kerkblad is voor het functioneren van de gemeente van groot belang en dat mag wat kosten. Maar zonder ons aller inbreng gaat het niet, ongeacht de vorm van het kerkblad. Van lang niet alle huishoudens is al iets ontvangen. Wilt u nog eens nakijken of u uw bijdrage al hebt overgemaakt? Dan kunnen wij als Protestantse gemeente Hilversum zorgen voor een goed en aantrekkelijk kerkblad.


Dit artikel verscheen eerder in het Kerkblad voor Hilversum nr. 12/2016.
Auteur: Jan Verdam, scriba@protestantshilversum.nl