Kennismaken met meditatie


Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) is een plek waar het christelijk geloof door middel van o.a. meditatie, stilte, massage een plek krijgt.

Bij het CSC komen mensen die geloven, die zoeken naar ontspanning en rust, rand en/of buitenkerkelijke mensen, ook wel spirituele zoekers genoemd en mensen die op zoek zijn naar betekenis, naar de Zin van hun leven.

Activiteiten deze periode:

  • > Elke maandagmorgen tussen 9 en 10 uur: het morgengebed. Een half uur bidden en een half uur koffie/thee en ontmoeting.
  • > Maandag 5 september en dinsdag 20 september is er een kennismakingsavond meditatie.
  • > Maandag 27 september start de cursus 'Tijd voor je hart'.
  • > Vrijdagavond 23 en 30 september is er een workshop massage voor partners.

Het is ook mogelijk om een-op-een een afspraak te maken voor een gesprek of massage.

Wilt u zich aanmelden? info@christelijkspiritueelcentrum.nl of per telefoon: 06-16403424. Na aanmelding ontvangt u een mail met preciese locatie en tijdstip.


Het CSC is verbonden aan de Protestantse gemeente Hilversum (PgH), zonder financiële support of verantwoordelijkheid van de PgH voor de activiteiten van het CSC. Voor deelname aan activiteiten van het CSC worden kosten berekend.