Jubileumboek 600 jaar kerk in Hilversum

Dit jaar is het 600 jaar geleden dat Hilversum een eigen parochiekerk kreeg. Ter gelegenheid daarvan schreef de Hilversumse historicus Pieter Hoogenraad een jubileumboek met als titel 'Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken, 1416-2016'.

Meer dan een eeuw liepen de Hilversumse gelovigen ‘s zondags over de heide naar de kerk in Laren. Maar in 1416 verhief bisschop Frederik van Blankenheim hun kapel op de Kerkbrink tot parochiekerk. Dit jubileumboek beschrijft zes eeuwen Hilversumse kerkgeschiedenis.

Vijftig kerken
Lange tijd bleef het religieuze palet van het dorp heel overzichtelijk. Er waren rooms-katholieken, gereformeerden, oudkatholieken, joden en een handjevol lutheranen. Maar na de komst van het spoor in 1874 stroomde het dorp vol met forenzen en arbeiders die nieuwe denominaties introduceerden. Rond 1970 telde Hilversum vijftig kerken. Daarna nam het kerkbezoek af en begon het pijnlijke proces van het samenvoegen van parochies en gemeenten en het afstoten van kerkgebouwen. Desondanks telt de stad thans nog zo’n vijfendertig geloofsgemeenschappen met elk hun eigen karakter. Geloven is een persoonlijke zaak. Bij de een klinken psalmen in de oude berijming, bij de ander Opwekkingsliederen en om de hoek Gregoriaans of Oosterhuis.

Boekpresentatie
Het boek wordt op woensdagavond 15 juni 2016 om 20:00 uur gepresenteerd tijdens een avond met de Hilversumse kerkkoren in de RK Sint-Vituskerk aan de Emmastraat. Tot 15 mei geldt een intekenprijs voor het boek van € 15,00 (inclusief verzendkosten). U kunt het bedrag overmaken op rekening NL44 INGB 0004489940 t.n.v. Uitgeverij Verloren te Hilversum o.v.v. 'Hoogenraad intekening'. Wanneer u het boek thuisgestuurd wilt krijgen, vermeld dan ook naam en adres. Die zijn namelijk niet zichtbaar op bankafschriften. Bestelde boeken kunnen bij de presentatie worden afgehaald of, na 15 juni, bij Uitgeverij Verloren, Torenlaan 25 in Hilversum.