Jeugdwerker Renate Japenga in de bediening

Op zondag 30 september wordt Renate Japenga ingeleid in haar bediening als jeugdwerker voor de Protestantse gemeente te Hilversum.

Dat gaat gebeuren in een feestelijke en volle dienst, 's morgens om 10 uur in De Morgenster, Seinstraat 2. Leden uit alle wijken worden hierbij van herte uitgenodigd, met name natuurlijk de jongeren. De Bethlehemkerk en de Regenboogkerk zijn deze ochtend om deze reden gesloten.

Muzikale medewerking in de dienst wordt verleend door een jongerenband waarin jongeren uit drie verschillende wijken deelnemen. Voorgangers zijn ds. Erik van Halsema en ds. Jurjen Zeilstra.