Jaarrekeningen 2016

De Colleges van Kerkrentmeesters en van Diakenen hebben de jaarrekening 2016 goedgekeurd.

Zij bedanken de medewerkers van het Kerkelijk Bureau en de penningmeesters voor al het werk dat hiervoor is verricht.

In de Kerkbrink van deze week treft u de jaarrekeningen met toelichting in verkorte vorm aan. Op deze website zijn de stukken integraal weergegeven in de rubriek Over Ons / Beheer en Diaconaat. De stukken zijn ook in te zien bij het Kerkelijk Bureau.

Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft in zijn vergadering van 8 mei 2017 de jaarrekeningen van de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) en van de diaconie van de PgH voorlopig vastgesteld.

Meningen over de jaarrekeningen dienen uiterlijk 29 mei 2017 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per mail aan het mailadres: scriba@protestantshilversum.nl.