Iona-viering 'Over grenzen heen'

De eerstvolgende Ionaviering is op zondag 20 oktober in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263. Thema: 'Over grenzen heen'.

Dianne Heijstee speelt piano en fluit. Yvonne van Bommel zingt een paar soli en Marlene Erdmann begeleidt het zingen van de liederen.

We oefenen deze om 16.00 uur. Om 16.30 uur drinken we samen koffie of thee. De viering begint om 17.00 uur. Na de viering wordt er om ca. 18.00 uur gezorgd voor een eenvoudige, vegetarische maaltijd.

Bij de Ionavieringen is iedereen van harte welkom! Het wordt op prijs gesteld als u zich van tevoren even aanmeldt: hermabosma@hetnet.nl 

Er wordt een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd.