Intieme Bach-cantate

Op zaterdagmiddag 3 februari klinkt in de Grote Kerk te Hilversum de cantate ‘Nur jedem das Seine’ (BWV 163). Een mooie intieme cantate met Italiaanse invloeden van Johann Sebastian Bach. Vier solisten uit Vocaal Ensemble Quink zingen alle onderdelen van deze cantate. Aanvang 16u30. De toegang is vrij met een collecte na afloop.

De 'belastingcantate', zo noemde Maarten 't Hart deze cantate voor de 23ste zondag na Trinitatis. De tekst van deze cantate sluit aan bij de evangelielezing van die zondag (Matteüs 22:15-22) waarin de farizeeën proberen Jezus in de val te lokken met de vraag of het is toegestaan de keizer belasting te betalen of niet. Wijzend op de afbeelding van de keizer op een muntstuk sprak Jezus: "Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort."

Uniek ensemble
Cantate op de Brink verheugt zich bijzonder op de medewerking van het Vocaal Ensemble Quink aan deze cantatevesper. Quink heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een uniek ensemble van internationale allure. De groep heeft een vaste kern van vier professionele zangers, maximaal uitgebreid tot acht zangers. Op 3 februari werken aan de cantatevesper mee: Marjon Strijk (sopraan), Elsbeth Gerritsen (mezzo-sopraan), Harry van Berne (tenor) en Kees Jan de Koning (bas).

De cantate bevat aria’s, recitatieven, duetten en een koraal, alle uitgevoerd door de solisten samen met het Orkest van Cantate op de Brink. Ook de andere werken van deze cantatevesper worden door Quink uitgevoerd. Heleen Weimar verzorgt een korte toelichting op deze intieme Bach-cantate.


Zaterdagmiddag 3 februari 2018 – ‘Nur jedem das Seine’ (BWV 163) van J.S. Bach – Grote Kerk op de Kerkbrink te Hilversum – 16u30 tot 17u15 – toegang vrij, collecte na afloop.

Meer informatie op www.cantateopdebrink.nl of de Facebookpagina van Cantate op Brink.