Hulp aan vluchtelingen

Aandacht helpt. Onder deze noemer willen de Hilversumse kerken meewerken aan de hulp aan vluchtelingen die sinds oktober 2015 in Hilversum zijn ondergebracht.

Op basis van eerder opgedane kennis en ervaring werken de kerken aan een aanbod van gastvrije aandacht: toerusting, nazorg, coördinatie en indien nodig praktische en financiële hulp. Deze hulp wordt geboden aan zowel vluchtelingen als aan de gemeenteleden die hen willen ondersteunen. Het aanbod is (zonder verdere verplichtingen) uiteraard ook toegankelijk voor niet-kerkleden.

Waar en hoe kan ik me aanmelden als vrijwilliger?
Alle aanbod van praktische hulp (incl. ideeën) kunnen worden gemeld via vrijwilligerscoordinator@outlook.com, het algemene mailadres van de Gemeente Hilversum. Andere suggesties voor hulp/aanbod kunnen worden gemaild naar aandachthelpt@gmail.com, het mailadres dat vanuit de kerken is gestart. De Raad van Kerken Hilversum zal dan proberen uw idee aan te vullen en mogelijk te combineren met andere ideeën, zodat er minder werklast bij de coördinatie op Crailo ontstaat.

Waar is op dit moment behoefte aan?
Als er een acute vraag vanuit Crailo is, wordt hierover een mail gestuurd naar belangstellenden. Wilt u ook op de hoogte blijven? Aanmelding is mogelijk via aandachthelpt@gmail.com.