Het verhaal van Kerkelanden: Ambrosius

In 2017, het jaar waarin de woonwijk Kerkelanden het 50-jarig bestaan viert, worden de twee laatste programma’s in de serie 'Het verhaal van Kerkelanden' georganiseerd. Als voorlaatste in de rij is de kerkvader Ambrosius aan de beurt op zondag 8 januari 2017.

Ambrosius leefde in de 4e eeuw na Christus, een tijd waarin Europa flink in beweging was. Het Romeinse Rijk had te maken met een stroom van vreemde volken, van wie de Vandalen in de volgende eeuw Rome zouden binnenvallen - waarmee het einde van het Romeinse Rijk werd ingeluid.

Ambrosius
Binnen de Kerk woedde een strijd tegen de Arianen, die niet konden geloven in de godheid van Jezus Christus. In Milaan liep het conflict rond een bisschopsbenoeming zo hoog op, dat voor- en tegenstanders met elkaar op de vuist gingen. De burgerlijke overheid, in de persoon van gouverneur Ambrosius, kwam tussenbeide. Het volk riep om vrede en smeekte Ambrosius om hun bisschop te worden. Hij stemde toe en werd tot priester en bisschop gewijd. 

Meer dan een goed bestuurder, was hij ook een liturgievernieuwer. Er ontstond een vorm van kerkmuziek die zijn naam zou gaan dragen: de Ambrosiaanse zang, een voorloper van het veel bekendere Gregoriaans.

Gregoriaans Koor Utrecht
Op zondag 8 januari zal het Gregoriaans Koor Utrecht aantal gezangen uit de Ambrosiaanse Mis van Epiphanie ( Driekoningen) ten gehore brengen. Dirigent Anthony Zielhorst vertelt over leven en werk van Ambrosius en geeft een korte uitleg bij de diverse onderdelen van het programma, dat met het aloude Ambrosiaanse lofgezang (Te Deum) zal worden afgesloten.

Programma 8 januari 2017
Het programma begint om 15.30 uur in de Waaier, Kerkelandenlaan 5. De zaal is open vanaf 15.00 uur en de toegang gratis. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd.


Het verhaal van Kerkelanden - Samen met de Hilversumse Historische Kring “Albertus Perk”, de Emmaus Parochie, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Bethlehemkerk brengt de projectgroep vanaf 2011 twee keer per jaar culturele programma’s rond de personen naar wie de straten en hofjes van de wijk Kerkelanden zijn vernoemd.