Groene kerken gaan voor duurzaam

Loop zondag 10 maart mee met de klimaatmars [klik hier].

Samen met de Kapel organiseert de Bethlehemkerk op vrijdag 22 maart een bijzondere avond over duurzaam denken en doen. De Bethlehem­kerk en de Kapel hebben beide in 2018 het predicaat ‘groene kerk’ gekregen.

Om 19.30u spreekt Jan Terlouw, oud-politicus, natuur­kun­dige, schrijver en inspirator. In 2016 maakte hij indruk met zijn oproep in het tv-programma ‘De wereld draait door’ om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatproblematiek en de milieu­vervuiling. In zijn inleiding over de gevolgen van klimaatverandering geeft hij ook een hoopvol perspectief en suggesties voor inzet en oplossingen. Daarna is er gelegenheid voor gesprek.

Tijdens het tweede deel van de avond zullen Jessie en Nicky Kroon spreken over hun project ‘Zero Waste’. De twee zussen wonen in Amersfoort en proberen zo te leven dat ze zo min mogelijk afval produceren. Dat ze duurzaamheid heel praktisch benaderen is bijzonder inspirerend. Je gaat vanzelf denken: dat kan ik ook! Ook met hen zal er in gesprek gegaan worden.

Iedereen is deze avond van harte welkom, want het klimaat gaat iedereen aan in en buiten de kerk, oud en jong. De toegang is vrij, wel is er een collecte voor een vrijwillige bijdrage in de kosten.

Klik hier voor de flyer inclusief programma voor de avond van 22 maart.

Adres: Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263.