Gezocht: ziekenhuisvrijwilligers

De geestelijk verzorgers in Tergooi-Hilversum zoeken enkele nieuwe vrijwilligers om een keer per vijf weken op zondag mensen naar en van de vieringen te begeleiden. Het is bijzonder werk in een prettig team!

Nodig voor deze functie zijn: goede benen en een open hart voor mensen. Ook wordt er een brede blik gevraagd. Vanaf januari zullen er naast kerkdiensten namelijk ook meditatieve bijeenkomsten en muziekbijeenkomsten worden georganiseerd. Zo hoopt het team een bredere groep patiënten een zinvolle bijeenkomst te bieden.

Als u nieuwsgierig bent en meer wilt weten, kunt u contact opnemen met ds. Christine van den End-Kranenburg of met pastor Marieke Ridder; 088-7533432. Zij maken graag een kennismakingsafspraak. Uiteraard bent u ook welkom om op een zondag om 10.00 uur een viering mee te maken, om zo een indruk te krijgen.