Gezocht: vrijwilligers ICT

Wie kan en wil onze kerk helpen op het gebied van ICT? Het gaat om twee taken ter ondersteuning van de werkzaamheden bij het Kerkelijk Bureau.

Achtervang lokaal beheerder ledenregistratiesysteem (LRP)

Deze taak is momenteel het meest urgent. Wat houdt dit in?

  • - In de maanden november 2018 tot en met januari 2019 zodanig nauw contact onderhouden met de lokaal beheerder, Wouter Zijlman, dat direct kan worden ingesprongen als hij uit zou vallen bij de voorbereiding van de Actie Kerkbalans 2019. Hiervoor zul je worden ingewerkt in de werking van het onderdeel bijdrageadministratie van het LRP.
  • - Kunnen invallen bij het vervaardigen van de maandelijkse looplijsten voor de bezorging van Kerkbrink, het magazine voor de leden van Protestants Hilversum.
  • - Kunnen invallen bij het toekennen van rechten aan de nieuwe gebruikers van het LRP door het programmeren van de digipas (sleutel).


ICT-beheerder Kerkelijk Bureau

Taakomschrijving:

  • - Eenmalig: de hardware en software van het Kerkelijk Bureau doorlichten. Hieruit een advies opstellen voor het College van Kerkrentmeesters met voorstellen tot verbetering.
  • - Permanent: stand-by zijn in geval van uitval van de hardware of software. Al naar gelang de urgentie nog dezelfde dag, anders zo spoedig mogelijk de systemen weer in bedrijf kunnen stellen.

 Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau en vraag naar Herman ’t Hoen. 

  Tel. 035-6234000
  bureau@protestantshilversum.nl
  Geopend: ma-di-wo-do 9.00 uur tot 12.30 uur.