Feestelijke opening zonne-energiecentrale

Sinds maandag 22 februari staat op het dak van de Bethlehemkerk een kleine zonne-energiecentrale. De Kerkenraad van de Bethlehemkerk en HilverZon willen dat vieren met een feestelijke opening.

Zaterdag 19 maart, 14.30 uur. Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263 HIlversum.

Allen van harte welkom!

Wethouder Nicolien van Vroonhoven verwelkomt de aanwezigen. Daarna licht een aantal sprekers de realisatie van het project toe.

Na de formele opening kunt u tot 16.30 uur de verschillende stands van onder andere de Bethlehemkerk, de Ghanagangers, de Duurzame Energie Unie, Maak-jehuis-HOOM, HeiKracht, Hilverzon, Fair Trade Hilversum en Urban Farming 035 bezoeken.