Enquête diaconale jongerenreis

Jongeren tussen 15 en 20 jaar van de wijkgemeenten Regenboogkerk, Morgenster en Bethlehemkerk krijgen een dezer dagen een enquête toegestuurd met wat vragen om in te vullen.

In de enquête kunnen jongeren aangeven of ze belangstelling hebben om mee te doen aan de voorbereiding van een diaconale reis die in de zomer 2020 zal plaatsvinden.

Eerste bijeenkomst
Als je in de enquête aangeeft dat je belangstelling hebt, dan word je verwacht op een eerste bijeenkomst op maandagavond 11 maart in de Bethlehemkerk. Daar wordt dan gekeken of er voldoende deelnemers zijn en zal het vervolg van het traject besproken worden.

Informatie is te krijgen bij Renate Japenga: jeugdwerker@protestantshilversum.nl