Enquête communicatie geen succes

Na voorbereidende werkzaamheden in september en oktober heeft in de tweede helft van oktober 2017 een onderzoek plaatsgevonden naar de communicatie van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Door allerlei factoren werd het helaas geen succes.

Het onderzoek werd uitgevoerd door studenten van de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) op verzoek van het Communicatieplatform, het overlegorgaan tussen de wijkgemeenten van de PgH over communicatie.

Waarom een onderzoek?
De bedoeling van het onderzoek was om meer zicht te krijgen op de meningen van de gemeenteleden over de manier waarop de diverse wijken en de PgH als geheel communiceren. En welke communicatiemiddelen gemeenteleden gebruiken. Je kunt dan denken aan:

  • Kerkbrink
  • deze website
  • de nieuwsbrief van de diverse wijkgemeenten
  • de websites van de wijkgemeenten
  • de apps die in sommige wijkgemeenten worden gebruikt (Protestant en CHRCH)
  • sociale media zoals Facebook en Twitter.

Daarnaast hoopte het Communicatieplatform meer te weten te komen over de voorkeuren van gemeenteleden en of men wellicht bepaalde informatie mist. Een team van tweedejaars studenten Communicatie aan de CHE heeft in het kader van hun studie via een enquête onderzoek gedaan naar deze vragen.

De uitvoering
De organisatie van het onderzoek liet helaas nogal te wensen over. Het studententeam dat het onderzoek uitvoerde liep vertraging op en de aankondiging aan de gemeenteleden kon toen alleen nog via een extra brief bij Kerkbrink plaatsvinden. Mede door die vertraging kwam de enquête uitsluitend digitaal beschikbaar; er was geen tijd meer om geprinte enquêteformulieren te distribueren. Daarnaast werd uiteindelijk - anders dan was afgesproken - maar één week de tijd gegeven om de enquête via internet in te vullen, en dat was ook nog eens de week van de herfstvakantie.

De resultaten
Als gevolg hiervan hebben maar 69 respondenten de enquête geheel of gedeeltelijk ingevuld, veel en veel te weinig. Bovendien bleken de mensen die de enquête hadden ingevuld zeker geen representatieve afspiegeling te vormen van de PgH. Zo was driekwart van de respondenten geabonneerd op een digitale nieuwsbrief, terwijl wij weten dat meer dan 80% van de PgH-leden dat juist niet is. En de gemeenteleden jonger dan 40 jaar ontbraken vrijwel geheel, terwijl ze bijna 30% van de PgH uitmaken. Kortom, het was vooral een kleine groep actief betrokken, wat oudere, digitaal vaardige gemeenteleden die de enquête heeft ingevuld.

Hoe nu verder?
Helaas maakt dit alles - te weinig ingevulde enquêtes en volstrekt niet representatief voor de PgH als geheel - het onmogelijk om zinvolle conclusies aan de resultaten te kunnen verbinden. Dat is natuurlijk heel teleurstellend. En de vraag wat gemeenteleden nu eigenlijk vinden van de verschillende manieren waarop de communicatie binnen de PgH plaatsvindt, is niet beantwoord. Terwijl dat wel een belangrijke vraag is. Het Communicatieplatform gaat zich dan ook beraden op verdere acties en komt daar zeker nog op terug.

Gemeenteleden die hebben meegewerkt aan het onderzoek worden hartelijk bedankt voor hun bereidwillige medewerking.