ELG Het Gooi: samen één

Op zondag 3 januari wordt tijdens een feestelijke eredienst het samengaan gevierd van de Evangelisch-Lutherse gemeenten van Hilversum en Bussum tot Evangelisch-Lutherse gemeente Het Gooi.

Na een proces van kennismaking, steeds intensievere samenwerking en groeiende verbondenheid zijn beide gemeenten dankbaar met het bereiken van dit moment van samengaan. Zij vieren dit met een feestelijke eredienst in Hilversum.

Voorgangers in de dienst zijn ds. Willy Metzger, predikant ELG Het Gooi, ds. Lieske Keuning, consulent Hilversum, en ds. Kees van der Horst, procesbegeleider. Tijdens de dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Na afloop zijn er enkele toespraken en volgt een receptie waar men elkaar het goede kan wensen voor het nieuwe jaar.

De ELG Het Gooi heet u van harte welkom op 3 januari 2016. Aanvang 14.00 uur, locatie: Bergweg 6 te Hilversum.