Diaconaal jaarverslag 2016

Waaraan besteedde het College van Diakenen in 2016 zijn tijd en de beschikbare middelen?

Welke doelen in Hilversum, Nederland en de rest van de wereld steunen wij, en wie beoordeelt waar er hulp nodig is? Hoe gaat het bijvoorbeeld met het project Samen op Vakantie voor de Hilversumse ouderen?

Het College van Diakenen heeft de verantwoording over het diaconale werk van de Protestantse gemeente te Hilversum vastgelegd in het Jaarverslag 2016 en dit verslag beschikbaar gesteld via www.protestantshilversum.nl/cvd