Debat: Ieder voor zich en God voor ons allen

Op dinsdagavond 30 mei is er in De Morgenster in Hilversum een bijeenkomst met als titel: Ieder voor zich en God voor ons allen – de kerk en het maatschappelijk debat.

In een gesprek kruisen drs. Pieter Broertjes (burgemeester van Hilversum), ds. René de Reuver (scriba van de Protestantse kerk in Nederland) en dr. mr. ir. Richard Hoff (voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse gemeente Hilversum) deze avond de degens over de rol van de kerk in de samenleving. Ook praten professionals uit de zorg, het onderwijs en welzijnsorganisaties in Hilversum mee over dit thema.

Verantwoordelijkheid
De kadernotitie voor de gemeenteraad van Hilversum ‘Buurtgericht leven: leve de buurt!’ en het Protestantse document ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ bieden beide een nieuwe kijk op de toekomst. Zowel de kerk als de maatschappij zoeken naar nieuwe wegen en structuren om hun mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, en zo nieuwe mogelijkheden en verwachtingen te realiseren. Ook gaan deze twee documenten er beide vanuit dat opbouw en elan van onderaf moet komen. Dat kan een boeiend gesprek opleveren, want zowel kerk als overheid moeten inspelen op een veranderende wereld.

Partners?
Meer doen met minder, is het parool voor maatschappij en kerk. Tegelijkertijd streven beide naar een betere samenleving. In dit licht is het des te opvallender dat in deze notities overheid en kerk elkaar niet expliciet noemen als partners. Is dat terecht? Wat kunnen ze van elkaar verwachten en wat niet? Waar kunnen ze elkaar versterken? Weet men elkaar te vinden?

Meepraten
Kerken, organisaties en inwoners van Hilversum kunnen op deze avond ook meepraten. Zijn er concrete voorbeelden van plekken waar samenwerking goed werkt, waar samenwerking wenselijk is en waar niet? De toegang is gratis, aanmelding vooraf niet nodig. Na afloop biedt de Protestantse wijkgemeente De Morgenster een hapje en een drankje aan.

  • Dinsdag 30 mei 2017, 20.00 uur
  • De Morgenster, Seinstraat 2, 1223 DD Hilversum
  • Meer informatie: magda.hazeleger@gmail.com / 06-44058723